Ty potřebuješ Bibli víc než mniši

 

 

Slyším někdy lidi říkat:

"Proč já bych měl číst Bibli?

To ať dělají ti,

kdo jsou v klášteře."

 

Já vám ale říkám:

"Bibli potřebujete více vy, než mniši.

To vy žijete mimo klášterní zdi

v plné vřavě světa.

 

To vy jste neustále vystaveni

novým zápasům, bojům a ranám.

Potřebujete Písmo neustále,

abyste z něj čerpali sílu

pro svůj každodenní život!"

 

(podle Jana Zlatoústého + 407)

 

Vezměte na sebe plnou Boží zbroj

a přijměte meč Ducha, jímž je slovo Boží.

(Ef 6,12 - 13,17)

Jak se Vám to líbí?

86%
14%

Reklama

Bookmark and Share

Reklama